Wednesday, February 6, 2013

 WAJAH 2012
KINI 2013

  Terima kasih kepada Datuk Noraini Binti Ahmad ( Parlimen Parit Sulong ) kerana menyumbangkan papan tanda sekolah. Terima kasih.