Thursday, February 23, 2012


Puyu Terbesar
Lokasai diperolehi : Empangan Bekok
Aksi : Pelampong dengan umpan sejauh ½ depa
          Puyu lambat makan, SABAR.